7 удивителни пророчества – библейско послание от пастор Стоян Тодоров

Понятието „пророчества“ привлича нашето внимание. Хората се интересуват от бъдещето. В днешния комерсиален свят това е станало цяла индустрия. Но както и в други индустриални области, свръхтърсенето и свръхпроизводството е основен източник за ментета. За разлика от тях, Библията се е доказала като 100% оригинал. Какви доказателства имаме за това?

удивителните пророчества

Библейските пророчества за Исус

Ако имате съмнения в достоверността на Библията, може да разгледате нейните пророчества. Те предсказват събития стотици години преди да се случат. И това е впечатляващо, особено когато става дума за удивителните пророчества за Исус и Неговото идване на земята за спасението на човешката раса. Различни пророци от свещената история на Божия народ получават указания с видения чрез образи и картини от Бог за обещания Христос. Известяват ги на хората и ги описват в свещените писания на Библията. И тези пророчески картини, отразени в Стария завет, намират своето изпълнение и потвърждение в Новия завет.

С помощта на пастор Стоян Тодоров ще разгледаме 7 удивителни пророчества за очаквания Месия, Спасителя Исус Христос. Тяхното изпълнение стотици години, след като са предсказани, ни вдъхва увереност в Библията. И най-вече тези пророчески картини укрепват нашата вяра в Бога и в Неговия план за нашия живот.

Стоян Тодоров е пастор на църквата в Горна Оряховица. Има бакалавърска степен по теология. В миналото се е занимавал с алпинизъм, а днес се изкачва и изследва духовните върхове на Божието Слово.