Адам и Ева – трагедия с идеалното семейство

Из протоколите на Сътворението – Битие, 1 и 2 глава.

Бог създава рая, а после въвежда човека в неговия дом. Първо е направен Адам, след това – Ева. Те са създадени съвършени в чиста среда, свободна от лоши неща. Затова и не познават нашите проблеми – семейни и общочовешки. Но по-късно всичко това ще им се струпа на главата. Защото сами си избират да стане така.

Историята на Адам и Ева

Какъв е нашият дизайн?

Библията ни казва, че носим Божия интелигентен образ – характеристики, които останалите творения не притежават. Това са всички сложни качества, които човешкото същество съчетава в себе си – любов, доброта, милосърдие… Адам не е завършен без Ева. Той има нужда да се оглежда в някого, който също носи Божествения образ. Следователно семейството – съчетано във връзката, която днес наричаме брак – е проект на Бога. В библейския протокол това звучи така: човекът и жена му станаха една плът. Едно цяло, което не е цялостно, ако единият липсва!

Проблеми в перфектния брак

Из протоколите на Грехопадението – Битие, 3 глава.

Какви са мотивите на Ева? В тях виждаме нещо, което изпитваме и днес – едно усещане за недостатъчност; нещо, което ни убягва и се изплъзва… Неудовлетворение, което сякаш може да се компенсира с опит в други измерения. Змията казва на Ева: Ще бъдете като Бога. Да, ти и мъжа ти сте по Негов образ и подобие, но не сте на същото ниво. А може да се извисите, като ядете от дървото на познанието. Тогава ще имате отворени очи и ще познавате доброто и злото. Това е ключът: Бог е върховният авторитет, който казва кое е добро и кое – зло. Но змията предлага на Адам и Ева да „проектират“ собствена морална система и критерии за добро и зло. По този начин ще станат автономни и равнопоставени с Бога.

Трудно оцеляване

Адам и Ева преживяват най-голямата катастрофа във вселената – раздялата с Бога. Те са първите разумни творения, които се докосват до смъртта. Първата религиозна война се разразява в техния дом. Страховете, вината и срамът – непознати чувства от райските им времена, постоянно ги съпътстват в този нов и чужд свят – светът, който Бог е проклел. Изумително е, че семейството им не се разпада. Какво ги кара да останат заедно, въпреки всичко?

Адам и Ева отново имат нужда един от друг. Освен да се допълват като духовни същества – по дизайн от рая, те трябва и да оцеляват заедно. Адам ще изкарва хляба си с пот на челото. Жената ще преживява болките на раждането. Това винаги ще ни напомня за раздялата с Бога и за върховната нужда на човека да се върне при своя Творец. Там, където болката ще престане!

Райската носталгия

Ние инстинктивно се движим от този импулс – от копнежът по един безкраен живот, който постоянно се разгръща. Това е целта и на модерната медицина – да съхрани живота и да го продължи. Но има и пряк път: Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мен, никак няма да огладнее. И Който вярва в Мен, никак няма да ожаднее. Източниците на този свят са като пробити бидони, които се пълнят и изтичат. Хора, вашите копнежи и мечти ще намерят удовлетворение при Мен.

Това се обещанията на Христос, които връщат надеждата на всеки човек и му дават нов хоризонт. Не този на мрака и смъртта, а на Новото небе и Новата земя. Следователно, Адам и Ева имат бъдеще. И ние – техните потомци – също.