Бог води народа Си – въведение в библейската книга Числа

Книгата Числа говори за биографията на Моисей и историята на еврейския народ. И в нея могат да бъдат открити интересни паралели и идеи чрез структурата на съдържанието. Съпоставките с останалите книги от Петокнижието са неизбежни и те ни насочват отново към аргумента за авторството на Моисей, но и към други неща.

Книгата Числа

Основната част от книгата Числа се развива в пустинята.

Както и при другите книги от Библията, отново виждаме индикациите за христоцентричност. Исус Христос – предвъплътеният Бог води народа Си през всички неблагоприятни условия и обстоятелства към Обещаната земя. Неговото желание е да води и нас днес по същия начин във всички трудности и премеждия на живота ни, за да ни въведе в Небесния Ханаан.
Преподавателят по Петокнижие в Теологичния колеж „Стефан Константинов“ – Атанас Стоянов – продължава с книгата Числа своето резюме на еврейската Тора. Слушайте поредната тема от поредицата „Книгата с книгите“ в предаването „Теологос“ по Радио 3:16.