Божествени песни без мелодия – въведение в библейската книга Псалми

Името на книгата в оригинал е Техилим, което означава „хвалебствени песни“. Понятието „псалми“, произлиза от старогръцкото псалмой, което също означава „песни на възхвала“. Според броя на главите, библейската книга Псалми е най-голямата в Библията. Съдържа 150 псалма, които са колекция от духовни песни. Не разполагаме с мелодиите им за съжаление, но това не е от значение за тяхната стойност.

въведение в библейската книга Псалми

Библейските псалми – балсам за човешкото сърце

Псалмите често изразяват чувства към Бога. Но различните видове псалми предават различните преживявания и мисли на псалмиста, в зависимост от ситуацията, в която се намира. Псалмите на оплакване изразяват риданията към Бога в трудни ситуации. Псалмите на възхвала представят преклонението и възхищението от Бога или благодарност за грижата му към нас. Има още псалми на възкачванията, на мъдростта, царски псалми, псалми на победата, псалми на закона.
Всички те изразяват поклонение и насърчават читателите им да отдават възхвала на Бога за това, което представлява и за това, което е направил. Целта им е да осветлят ума и сърцето ни за Божието величие, вярност и грижа, както и да вдъхнат пълно доверие в непроменимостта на Неговото Слово и сигурността на обещанията Му.

Чрез псалмите ние надникваме в сърцата на онези, които са се посветили с любов на Бога. Те преживяват пълно покаяние пред лицето на Всемогъщия и живеят един променен живот чрез взаимоотношенията си с Него.

Докато четем и изучаваме тези Божествени песни, и ние можем да изразяваме нашите най-дълбоки емоции. Независимо дали страдаме и се оплакваме или се радваме и издигаме гласове на възхвала, псалмите ще ни помогнат да намерим думи, за да споделим сърцата си с Бога.

Слушайте предаването Теологос, за да научите от д-р Емил Гаджалов още нещо за библейската книга Псалми.