Упражнение по вяра

предавания

Молитвата като едно лично преживяване

prayer

„Мо­лит­ва­та е раз­к­ри­ва­не на сър­це­то пред Бо­га ка­то пред При­ятел. Не че то­ва е не­об­хо­ди­мо, за да Му ста­не из­вес­т­но как­во сме ние, но за да ни се да­де въз­мож­ност да при­емем Не­го. Мо­лит­ва­та не до­веж­да Бо­га до­лу при нас, но за­веж­да нас го­ре при Не­го.Ко­га­то бе­ше на зе­мя­та, Хрис­тос уче­ше пос­ле­до­ва­те­ли­те Си как да …

Молитвата като едно лично преживяване Read More »

Слушайте… Най-удивителната книга – разговор с п-р Венцислав Панайотов

Bible

В България има над 2500 издателства. Всяка година те пускат 6000 книги на пазара. Въпреки популярността на телевизията, радиото и интернета, хората продължават да четат. Но има ли книга, която си струва не само да четеш, но да изследваш всеки ден? Коя е Книгата на книгите? И какво е нейното място в твоя живот? Слушайте …

Слушайте… Най-удивителната книга – разговор с п-р Венцислав Панайотов Read More »

Най-удивителната книга в твоя живот

Bible

Коя е най-удивителната книга?Една книга, записана в рекордите на Гинес…Какво значение има тя за твоя живот?Слушайте в предаването „Упражнение по вяра“…Разговор с пастор Венцислав Панайотов на тема:„Най-удивителната книга в твоя живот“.