Да чуваме гласа на Бога – въведение в библейската книга 2 Царе

Библейската история за царе, принцове и принцеси продължава в така наречената Втора книга на царете (2 Царе). В нея се разказва за мъж по сърцето на Бога. Той не само, че не е съвършен, но е ужасен в пропадането си в греха. Въпреки това е невероятен в смирението и покаянието си пред Бога. Неговото желание остава същото, както в ранните му години – да продължава да слуша Божия глас. Затова на хората е дадено обещанието, че от неговите потомци ще произлезе Спасителят на света.

Втора книга на царете
Въведение в библейската книга втора книга на царете

Царуването на Помазаника

Ако 1 Царе описва организирането на монархията в Израел, то 2 Царе описва установяването на династията на Давид. Избраният от Бога помазаник и водач донася успеха на новото царство. Но той е ужасяващо помрачен от греха на царя. Последиците са покъртителни и те се простират върху целия живот на Давид и на неговото семейство. Въпреки това Божието прощение и благодат донасят необходимата утеха. И Божието непроменимо обещание е заветът, който постановява, че Потомъкът, Помазаникът – царят Христос или Месия – ще царува на давидовия трон.

Това обещание не се простира само над династичното потомство на Давид. То се простира над всички хора по земята като благословение, от което всеки ще се възползва. Бог знае, че ние сме грешници. Затова Неговият Син, давидовият Потомък Исус Христос, плати цената за нашите грехове. Така можем да бъдем праведни пред Бога чрез вяра. Когато изповядаме греховете си в смирение, Той ни прощава и възстановява нашите взаимоотношения с Него.

Какви още полезни неща можем да научим за 2 Царе? Слушайте предаването, в което историкът Апостол Стаматов ще ни помогне да разберем повече за тази книга.