Да посрещнем опозицията

Днес ние сме развили изключително изтънчени форми на психологическа война, дори сме ги прехвърлили от интуитивна на научна основа. И макар систематично да се изучават едва отскоро, по същество те са стари като света. Върху отношенията на Неемия с опозицията може да се напише цял учебник.

Да посрещнем опозицията

Губернаторът и опозицията

Неемия разполага с препоръчителни писма и въоръжен експорт от персийския цар, иначе не би стигнал до Ерусалим. Но след няколко седмици се вижда доколко местните сановници смятат да се съобразяват с тях. Очевидно самарянските роднини не са доволни, че някой е загрижен за доброто на Ерусалим. И така, опозицията се строява, готова за хибридна война. Водещите фигури са Санавалат – губернатор на Самария, Товия – персийският наместник в Амон и арабинът Гисам. Тук са старите врагове на Израил – арабите, амонците и азотците, както и новите ми поддръжници от средите на юдеите, с които са станали зетове и сватове.

Подигравки, клевети, заговори

На практика, двумесечната работа по възстановяването на Ерусалимските стени тече паралелно с психологическата война. Първо, строителите са подложени на присмех и подигравки. После се появява отворено писмо с опасни клеветнически обвинения към Неемия. Той става обект и на смъртоносен заговор, прикрит зад покана за преговори. Следва подъл ход за публично злепоставяне. Стига се и до заговор за въоръжено нападение от страна на губернатора на Самария заедно с амонските, азотските и арабските пълководци, който се осуетява.

Останете на строежа

Както се вижда, след няколко седмици в Ерусалим препоръчителните писма на Артаксеркс не вършат работа на Неемия. Враговете му могат да го убият и да оправдаят деянието си с някаква скалъпена версия за бунт, който той уж готви срещу царя. И понеже си няма проблеми, се задава и вътрешната опозиция. Бъдете готови с аргументи и не забравяйте какво строите и защо сте на обекта. Това важи за всички стени на живота. С Тошко Левтеров ви очакваме на оказаното място, за да споделим следващите уроци от дневника на нашия главен герой – кмета на Ерусалим.