Да се разпръсне мъглата – библейска вест по случай Великден

Христос воскресе! Во истина воскресе! Това е традиционен християнски поздрав по случай Великден. Той е свидетелство за вярата на християните във възкресението на Христос преди 2000 години. Но тази вяра не е просто поздрав веднъж годишно, а доверие, основано на факта за една голяма любов и грижа към нас.

Великден

Когато се спусне мъгла

Чувал съм за няколко града, които са в конкуренция за мъглата. Вероятно сте чували израза „гъста лондонска мъгла“. Не съм бил в Лондон и не знам колко гъста е мъглата, но съм виждал мъгла, която да режеш като с нож. Вярвам, че всеки човек знае какво означава това в един духовен смисъл. Има дни в живота ни, когато над сърцата натежава мрак, през които не можеш да видиш никаква радост и надежда за бъдещето. Какво да правим тогава?

В Библията и в събитията, които се празнуват по случай Великден, е описана историята за мъглата заслепила очите на Мария Магдалена. А мракът на безнадеждност в сърцето ѝ бил много по-дълбок. Но тя чула глас и слънцето пробило мъглата и мрака в нея. В топлината и светлината на този глас е разкрита голямата любов на Христос към всички нас.

Слушайте вестта от предаването „Библейски послания“ по случай Великден и вероятно и вие ще чуете този глас като Мария. Той наистина може да пробие всеки мрак в живота ви и да донесе надежда за бъдещето.