Феноменът на общуването

Общуването е нещо, без което не можем. Считаме го за нормално и естествено, но то е всъщност феномен. Изучава се и се разглежда от множество науки, което показва не само интереса на хората към него, но и неговото значение и важност. Но какво е то и кога започва в човешкия живот? Вероятно ще се изненадате, но е много по-рано, отколкото предполагате.

Общуването е важно

Библията за общуването

Има важни принципи, които ще ни помогнат да общуваме по-добре с другите. Онези, които разбират това, се стараят да подобрят своите способности в тази насока. Това е накарало хора като Дейл Карнеги да напишат множество книги и да считат тайните на общуването като път към успеха. Дори съвременният бизнес го свързва с успеха. И това е нормално и естествено, защото сам Бог счита тази тема за изключително важна. 

В един интересен текст от Библията е записано, че когато хората „говореха един на друг… Господ внимаваше и слушаше“ (Малахия 3:16). Общуването е важно за Бога и Той му обръща специално внимание. Може би затова намираме различни съвети по въпроса в Книга Му.

В предаването „Упражнение по вяра“ ще имате възможност да чуете пастор Георги Кертиков. Той има дългогодишен професионален интерес по темата и ще ни представи някои интересни разсъждения за общуването, както и от гледната точка на Библията.