Гневът – грях или жизнено необходим за оцеляването ни?

 Гневът е една от осемте основни емоции

и се счита за отрицателна емоция. Християнството го е обявило за смъртен грях, а психологията казва, че е нормална, дори полезна емоция. Въпреки това, създадени са специални техники за овладяване на гнева, защото се счита за опасен – под негово въздействие се извършват дори убийства.

Мъдрите хора съветват да не вземаме никакви решения докато сме разгневени. Защото те обикновено са погрешни. Дори не просто погрешни, ами опасни, пагубни. Много кръв се е проляла заради гнева, много семейства са разрушени, много приятелства са скъсани, много рани и болки са нанесени от гняв.

В същото време, психолозите твърдят, че не е добре гневът да се потиска, а трябва да се освобождава; че ако остане в съзнанието на човек, го „изяжда отвътре“, може дори да го разболее. Японците дори са измислили метод, чрез който служителите в големите фирми да се справят с гнева, защото им пречи да работят пълноценно – просто поставят кукли, точно копие на техните началници в естествен размер на удобно място и всеки разгневен служител може да отиде и да бие, блъска и крещи на куклата колкото му душа иска.

Грях ли е наистина гневът?

Защо тогава и Бог се гневи? Дори съществува устойчивото словосъчетание „божествен гняв“. Гневът се счита за нещо добро, ако е насочен срещу несправедливост. Ако кажем, че всъщност ключът е в начина, по който го изразяваме, тогава защо Бог в гнева Си унищожава хора, съсипва цели градове? С „божествен гняв“ кръстоносците оправдават нашествията си – разгневени са на оскверняването на Божия гроб, затова унищожават „неверниците“. Само че, дълбоко в себе си ние усещаме, че това не е добро.

А най-объркващ е съветът: „Гневете се, но без да съгрешавате“. Е… как става това? Ако гневът сам по себе си е грях, как можем да го практикуваме, без да съгрешаваме? И за да стане объркването пълно, Библията допълва: „Слънцето да не ви залезе в разгневяването ви“. Защо? Нима гневът след залез слънце се превръща в грях, а на слънчева светлина не е?

Изобщо, гневът повдига страшно много въпроси и ние търсим отговорите им.