Християнство без Христос?

Когато има преброяване, винаги се попълва графа „вероизповедание“. Според данни от последното преброяване (2021 година), около 70% от населението на България определят себе си като християни (източноправославни, католици и протестанти). Едновременно с това, около Великден същата година една медия проведе проучване сред християните доколко вярват във възкресението на Христос. Приблизително същият процент от тях отговориха с „Не вярвам, то е по-скоро мит“. Явно има някакъв парадокс.

Сякаш огромна част от християните днес забравят, че името на религията им идва от „Христос“.

И не се интересуват от ученията на Христос, от живота на Христос, от личността на Христос. Дори смятат това за „неприемливо“. Да си „християнин“ за тях означава просто да си част от една култура. Защото християнството е И култура, и то огромна. То е в основата на цялата западна цивилизация. Не можем да си представим Леонардо, Микеланджело, Бах или Хендел без техните християнски шедьоври. Нито пък красивите европейски градове без техните катедрали шедьоври.

На някои места християнството е просто отличителен национален белег, който ги откроява на фона на друга религия. Само като пример можем да споменем българомохамеданите – огромната част от българите в България отказват да признаят така наречените „помаци“ за българи, само защото не са християни.

Християнство или Христос?

Къде остава вярата в Бог тогава? Тя е обект на друг парадокс – много вярващи хора отказват да се припознаят като част от определено вероизповедание с аргумента, че християнската църква се е компрометирала достатъчно през вековете и те ѝ нямат доверие като институция. Наистина странна ситуация – вярващите стоят настрани от църквата, а църквата не се идентифицира с Христос.

В същото време, религията се експлоатира безсрамно от всякакви политически формации и се използва за не дотам чисти цели. Какво да прави вярващият човек, тогава? Как да се опази в този микс от парадокси и в същото време да бъде сигурен, че е „прав“? Дошло ли е времето да отделим вяра от религия? Или вяра от църква? Интересни въпроси ни се въртят в главите в студиото на „Какво да кажем за“. И още по-интересни отговори.