Като корица на Биограф

Йосиф – от затворник до висш политик

Историята на Йосиф е сякаш от корица на Биограф. Дете от трудна среда – бигамно семейство с 12 братя и една сестра. Майка му умира рано. Братята му са готови да го убият, но все пак го продават в робство. Така той попада на пазара за роби в Египет и прави бърза кариера на иконом в аристократичен дом. Следва цял розов роман, продуциран от г-жа Петефрий – благоверната на шефа на царската охрана, фалшиво обвинение в изнасилване и затвор. А после среща в двореца и прогноза за времето от лабораторията за сънища на фараона. Йосиф предлага ефективна икономическа програма срещу глада, който идва. И така от затворник се превръща във висш политик. Жени се за дъщерята на върховния жрец. А баща му благославя синовете му в края на дните си, след като 20 години го мисли за мъртъв. Какъв живот само!

Богословие, а не Шехерезада

И все пак…
Това не е библейската версия на приказките на Шехерезада. И авторът не иска да гъделичка любопитството ни с пикантни разкази от Близкия Изток. Тази биография трябва да уцели робите, излезли от Египет. Те трябва да видят Бога и да изградят нова идентичност. На Синай чуват Бога на бащите си. Един глас, Който им внушава, че не са безличен плепс, а са народ с история. Моисей дава отговор на мрънкащите: Защо ни изведе тук? За да умрем в пустинята! Не – казва той. – Ето какво може да направите вие – робите, изгубени в нищото. Всъщност вие сте призовани. Като Йосиф. Той е бил на същото място в същото положение. Лесно е да се припознаете с него. И да усетите как Бог ви води. 

Образование в свобода

Свободата е трудно нещо. Тя трябва да се живее – да бъде осъзната и интегрирана. През тези душевни и духовни предизвикателства преминават и израилтяните, когато напускат Египет. Те трябва да се учат дълго и последователно, че са свободни хора.
Когато получаваме нова идентичност в Христос, ние преживяваме нещо подобно. Обикновено това е свързано с различни сътресения. Защо невинаги е лесно, след като е по-добро?