Любовен хит № 1 – въведение в библейската книга Песен на песните

Коя е най-великата песен за всички времена? Трудно може да се каже, защото има десетки различни класации по света. Дори най-популярните като Билборд и MTV се различават в своите критерии и резултати. Но според Библията, хит № 1 е написан от Соломон и е наречен „най-великата от всички песни“. Вероятно не е изненада, че в този хит се пее за любов – най-популярната тема в песните и поезията. Почти няма писател и композитор, който да не е включил темата за любовта в своите произведения. И това е нормално, защото човешкият живот, от раждането до смъртта, е белязан от любов. Всеки жадува в себе си за любов и копнее да бъде обичан. Това е неизбежно.

Песен на песните е библейският любовен хит № 1

Песен на песните

Уникалното място, което заема тази песен в Библията, се дължи на факта, че открито обсъжда интимната любов на двама влюбени, които създават семейство. Съдържанието в „Песен на песните“ е толкова откровено еротично, че многократно се е налагало да бъде защитавано участието на книгата в Библейския канон. Пълнотата на единението в брачните взаимоотношения е описано с някои от най-удивителните поетични изразни средства. Поезията на Соломон освежава потъпканата днес истина за брака. Той описва отношенията на двама влюбени, които копнеят с любов един за друг и възхваляват красотата си, преди да се отдадат напълно на своята връзка.

Песен на песните представя поетично широк спектър от събития и чувства, които предхождат и следват след брака. Тя окуражава трайната любов, изкушавана в този свят от страхове и егоизъм. Призовава ни да ценим брака като основа за добротата и красотата на единството между мъж и жена, съединени в свещения завет.

Доктор Емил Гаджалов прави кратко въведение в дълбочините на тази книга в предаването Теологос и поредицата Книгата с книгите.