Молитвата и Божията воля – от поредицата „Как да познаем Божията воля“

Как да разберем Божията воля за нас?

Морис Венден събира в един практичен пакет осем стъпки. Но молитвата е тази, която винаги можем да приложим при всички обстоятелства. Исус казва да искаме помощ за днешния ден и да оставяме утрешния ден в Божиите ръце. Той не ни показва всичко наведнъж. Вероятно ако видим цялата картина, няма да можем да овладеем всички емоции. Неговият план е да ни води ден след ден. В Планинската проповед Исус дава здравословна препоръка за стресираното ежедневие: „Не се безпокойте за утре“. Вярно е, че някои решения трябва да бъдат взети предварително. Затова Бог ни предлага помощта Си всеки път, когато е необходимо.

молитвата и Божията воля

Молитвата не е предназначена само за важните неща

Животът ни не е „парцелиран“ на части, където ние вършим маловажните неща, а Бог прави всичко значимо. На практика, няма нищо прекалено незначително и нищо прекалено съществено, за което не можем да Го помолим. Той е Бог, за Когото няма невъзможни неща. Поддържа Вселената с всичките й светове, звезди и галактики. Той е също и Бог, Който се грижи за тревата на полето и за храната на врабчето. Знае дори броя на космите на главите ни. Колко повече се интересува от това, което се случва вътре в тези глави!

Молитвата – разговор с Единствения, Който е готов винаги да ни слуша

Когато разказваме на приятелите си за решенията, пред които сме изправени, обикновено говорим и за най-малките подробности. Независимо дали става въпрос за смяна на професията или преместване в друг град, или дори за купуване на нова маса за кухнята, ние се впускаме в големи детайли. Обсъждаме всичко „за“ и „против“. Обясняваме защо се спираме на дадена възможност, а не на друга. Не бива да забравяме, че като приятели на Бога имаме привилегията да разискваме с Него всички подробности и детайли.