Не лъжесвидетелствай

Много ценности са обществено значими, но истината е една от най-важните. Добротата и състраданието са незаменими в нашия микросвят, но истината може да се окаже по-значима от тях в социален план, т.е. в нашия макросвят.

Тълкуването на юдаизма

Наказанието, което се налага на свидетел, който лъжесвидетелства, е същото като наказанието, което би било отсъдено на обвиняемия, ако свидетелството е истина. В случай на престъпление, което се наказва със смърт, лъжесвидетелят е получавал смъртна присъда.

Когато лъжата превземе масите

Има толкова много зло, което може да бъде направено от садисти и социопати. Но за да бъдат избити милиони, огромен брой от иначе нормалните, дори читавите хора, трябва да вярват на лъжи. Масовото зло се извършва не защото огромен брой хора се стремят да бъдат жестоки, а защото са захранвани с лъжи, които ги убеждават, че злото всъщност е добро.

Десетте заповеди са най-великият списък с инструкции, който някога е бил съставян, за създаване на добро общество. Но то не може да се формира, а още по-малко – поддържа, ако не се крепи на истината.