Не се безпокой – библейско послание от п-р Иван Мирчев

Някой е казал, че „началото на безпокойството е краят на вярата, а началото на истинската вяра е краят на безпокойството.“ Т.е. безпокойството може да бъде показател за липсата на вяра. И вярата е онова, което ни помага да преодолеем безпокойството. Историята е потвърждавала многократно този факт.

Остави безпокойството в ръцете на Бога

Жан Андре Масена, един от генералите на Наполеон, внезапно се появява с 18 000 войници пред австрийско градче, което нямало никакви средства за по-дълготрайна защита. Общинският съвет се събира, сигурен, че капитулацията е единственият отговор. Старият пастор на църквата напомня на събранието, че в крайна сметка е празника на Великден, и ги моли да извършат богослуженията в града, както обикновено, а неприятностите да оставят в Божиите ръце. Съвета решава да последва съвета му.

Пасторът отива в църквата и нарежда да ударят камбаните, за да обявят началото на богослуженията. Френските войници, които чуват камбанните стигат до извода, че това е радостно съобщение, че австрийската армия идва, за да спаси града. Те бързо развалят лагера си и преди камбаните да спрат да бият, се оттеглят от града.

Библейската вест в предаването е подготвена от п-р Иван Мирчев Николов за поредицата „Зареди се“ на Хоуп Ченъл България. В нея той разяснява, защо Библията ни призовава да не се безпокоим и какво означава това.