Неемия – кмет от тайните служби

Какво прави един град добър за живеене? Висок стандарт на живот, добра инфраструктура, уреден транспорт, културен и нощен живот. Но на първо място сега и винаги е стоял критерият – сигурност, ниски нива на престъпност. Знаем със сигурност, че преди 24 века Ерусалим не е такова място. Там е опасно, има ежедневни набези от враждебно настроени съседи. Могат да те ограбят или убият по всяко време на деня и нощта.

Неемия – кмет от тайните служби
Неемия – кмет от тайните служби

Да слушаме ли пророците?

Освен това, има и някаква несправедливост. Хората на 3 потока се завръщат по тези места, след като са си уредили живота в Персия, а преди това и във Вавилон – богатите и силни империи на онова време. Тези, които се подчиняват на Божия глас, всъщност се оказват в незавидно положение. Ерусалим е разграден двор, жителите му са нападани и грабени. Стените са разрушени, а портите опожарени. Та дотук за инфраструктурата, сигурността и стандарта на живот. Вече ви е ясно, че който слуша пророците, невинаги живее по-добре от останалите.

Досието на Неемия

По това време изгрява лидерската дарба на един мъж – сановник в персийския двор. Неемия е на служба като виночерпец. Професията му веднага ни снабдява с негов вътрешен портрет – умен, наблюдателен, лоялен, неподкупен, достоен за доверие човек. И който освен всичко, е на „ти“ със смъртта. Все пак всяко вино, което опитва може да е подправено с отрова.

Виночерпецът взема нещата в свои ръце

И все пак Неемия се отправя на много по-смело приключение, когато се заема с възстановяването на Ерусалим. Шокиран от лошите новини, той предлага да се заеме с нещата. И така получава не само зелена светлина от единствения човек, от когото зависи съдбата на света по онова време. Неемия успява да издейства финансиране на проекта от персийската хазна. С него тръгват и други юдеи, готови да започнат отново живота си, според думите на пророците.

Всичко, което става след това е отговор на молитвата на кмета.