Ново срещу старо или ново със старо?

старите и новите

Старите и новите неща в живота и вярата?

Целият ни живот е един низ от промени между старите и новите неща. Понякога това ни въодушевява, а друг път ни ужасява. Някога плачем за старото, а понякога не искаме да си спомняме за него. Понякога се прекланяме пред новото, понякога го презираме. Нови обувки срещу стари обувки. Нов телефон срещу стар телефон. Нова любов срещу стара любов. Нова работа срещу стара работа. Ново жилище срещу старо жилище. Нова църква срещу стара църква. Нова музика срещу стара музика. Нови вести срещу стари вести… списъкът е безкраен.

В поредното издание на „Какво да кажем за…“

Дискутираме точно тази тема – доброто ново и лошото ново, доброто старо и лошото старо. По какъв критерий да ги оценяваме и как да ги отсяваме. Особено, когато става въпрос за вярата и спасението ни. Ние дискутираме, а вие преценявате – съгласни ли сте, с кого сте съгласни и какво имате да добавите по въпроса. Чуйте ни, а после ни е интересно да споделите и вие какво мислите.

Какво да кажем за… новото. По радио 3:16.