Tel 032 633 533

Толерантността – дискусията в „Какво да кажем за…“ по радио 3:16

Толерантността или... какво означава „толераст“? Нова, специално измислена дума, в която сме вложили цялото си презрение към късогледите, отстъпчиви европейци. Покрай нахълтването на исляма в Европа толерантността от хуманна ценност и висша добродетел срина…

Виж целия текст