Tel 032 633 533

Модел на мислене – Каквито са мислите ти, такъв си и ти!

Каквито са мислите ти, такъв си и ти! Християнският модел на мислене е компактна амалгама от един глагол и седем прилагателни, твърди апостол Павел: „Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което…

Виж целия текст

Артур Щеле за успеха и предизвикателствата пред християните

Интервю с Артур Щеле, вицепрезидент на Световната адвентна църква Не е лесно да участваш в ръководството на адвентната църква - християнско общество от 20 милиона души, пръснати в почти всички страни по целия свят.…

Виж целия текст