Първите пет години са най-важни

Може да звучи невероятно, но през

 първите пет години от живота

си ние научаваме толкова, колкото през всичките останали години от живота си, дори да доживеем деветдесет. Детският мозък е като „гъба“, която попива информацията около себе си без всякакво усилие. От раждането на детето до петата му година в неговия мозък всяка секунда се създават между 700 и 1000 нови невронни връзки. Именно това е периодът, през който се полагат основите на бъдещата му интелигентност. Това е базата, върху която ще се изгради цялото „здание“ на личността му по-нататък.

Детето просто не може да не учи. То учи така естествено, както диша. Долавя, възприема, запаметява и класифицира образи, звуци, миризми, форми; научава се да различава лица и гласове; осъзнава и използва емоциите си; научава се да мисли абстрактно, дори получава първото си обучение по морал – започва да прави разлика между добро и зло.

Наблюдения, правени над деца, отглеждани в институции, където те получават само необходимото за физическите си нужди, без да получават никакво общуване, никаква възможност да изследват света, показват ужасяващи резултати. Такива деца, макар и родени абсолютно нормални, с напълно развит мозък, изостават в развитието си и накрая се превръщат в слабоумни. Просто защото, в периода, в който е трябвало да „учат“ света, това не се е случило.

Затова

 първите пет години са най-ценни

от гледна точка на възпитанието. Това е периодът, в който родителите наистина трябва да се посветят на детето си в буквалния смисъл на думата – да му осигурят възможно най-благоприятна среда, която да не пречи, а напротив, да стимулира умственото му развитие.

На практика, това означава съвсем прости неща. Например, осигуряване на безопасна среда, в която то свободно да пипа, вкусва, гледа и чува колкото може повече неща. Също така докосване, говорене и прегръщане; сетивни занимания и игри. И не на последно място – намаляване на свръхпротекцията. Дори да падне и да се удари, процесът на учене в мозъка на детето не спира. То получава дори още по-ценни уроци. Но в никакъв случай първите пет години не бива да се пропилеят. Защото няма да се повторят.