Почитай баща си и майка си

Петата заповед е толкова важна, че е единствената, която дава и причината, за да бъде почитана – за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава. Много хора разглеждат тази част от заповедта като награда. Но, докато може да бъде считана за такава, това не променя факта, че играе ролята и на причина. Общество, в което децата почитат родителите си, ще оцелее дълго. В противен случай е обречено на самоунищожение.

Приятели или родители?

Днес връзката между уважението към родителите и процъфтяването на цивилизацията е неглижирана. Много от високо образованите родители не вярват, че децата им дължат уважение, тъй като „почитта“ предполага наличието на авторитетна фигура. А това е статус, който не пасва на модерния човек. В допълнение, повечето от тях желаят да бъдат обичани, а не почитани от децата си.

Защо почитането на родителите е толкова важно?

Очевидно Бог знае, че обществото не може да оцелее, ако тази заповед широко се нарушава. Една от причините е, че ние като деца се нуждаем от това. Родителите може да искат да бъдат почитани и те би трябвало да настояват за това. Но децата също имат нужда да почитат родителите си. Баща и майка, които не са почитани, по същество са възрастни, равнопоставени на децата си. Те не са родители.

Последствията

Никое друго поколение не познава по-добре от нас ужасните последствия от това, да растеш без баща. Момчета, отгледани от самотна майка, са по-склонни към насилие, противообществени прояви и малтретиране на жените. 

Момичетата, които нямат баща, който да почитат, е по-вероятно да компенсират с избор на грешния мъж и да имат безразборни сексуални връзки в ранна възраст.

Почитта към родителите е начинът, по който разбираме, че над нас има морален авторитет, пред когото сме морално отговорни. Без това съзнание формирането и поддържането на морално общество е невъзможно. Разбира се, по отношение на Десетте заповеди, върховният морален авторитет е Бог. Затова Той е дори над родителите ни.

Как се прави?

Има много начини да почиташ родителите си. Общото правило е това: Те получават специално отношение. Родителите са уникални, така че и отношението към тях трябва да бъде специално.

И запомнете: ако вашите деца виждат, че почитате родителите си – без значение колко трудно може да бъде това понякога – шансовете те да почитат вас нарастват значително.