Помислете за голямата картина – интервю с Роналд Налин, доктор по геология

Камъните са важни. Нищо, че не ги забелязваме и не им обръщаме особено внимание. Използваме ги за сравнение в изрази като: „студен като камък“; „твърд като камък“; „с твоите камъни по твоята глава“ и много други. И камъните са навсякъде в нашия живот и могат да са много интересни. Различни науки ги изучават задълбочено и една от тях се нарича геология. В предаването ще се запознаете с човек, който се е посветил на тази наука. Това е Роналд Налин – доктор по геология в университета Лома Линда, Калифорния.

доктор по геология

Геология – пресечна точка между наука и вяра

Според д-р Налин, от науката геология можем да разберем колко богат е строежът на земята. Независимо дали изучаваме скалите под микроскоп или на терен в природата и в планините, винаги може да намерим нещо ново, различно и красиво. Няма логична причина това да е възникнало случайно. Напротив, в богатството, което виждаме в природата и дори в обикновените неща като камъните, се наблюдава Божията мъдрост.

Затова д-р Налин ни призовава да помислим за голямата картина на света около нас. Когато съберем заедно всички елементи, които идват от науката, от личния опит и от Библията, можем да решим кое е най-правдоподобното, най-реалистичното, най-смисленото обяснение. Има ли логика този свят да е резултат от случайни процеси? Като доктор по геология, Роналд Налин е открил голям смисъл в това да включи Бог в тази картина. И ни окуражава да го направим и ние.

Чуйте повече по темата в предаването и в интервюто, което пастор Милен Георгиев проведе с д-р Налин по време на европейската научна конференция за вяра и наука в Испания.