Правилна представа за себе си

„Познай себе си“ – казват древните и ни поставят неизпълнима задача. Как да „познаем себе си“, когато очите ни са обърнати навън? Никой не вижда себе си – нито физически, нито духовно. И опознаването е възможно само по косвен път. Дори огледалото показва нашия обърнат образ. Дори слухът ни лъже – това, което чуваме, докато говорим, не е това, което чуват останалите. Оказва се, че единственият начин да опознаем себе си е… през очите на другите. Но и това не е сто процента гарантирано. Защото начинът, по който ни виждат другите, може да бъде изкривен и замъглен по хиляди причини. И това, което ще научим от тях, няма да бъде кристално ясна картина за нас.

Другият начин, по който добиваме представа за себе си,

е самонаблюдението и самоанализът. Припомняйки си свои предишни постъпки, се научаваме да предвиждаме със сравнителна точност как ще постъпим в бъдеще. Грешките и провалите ни ориентират за нашите лимити и перспективи. Но и това не е пълната картина за нас.

Пък и дали да опознаем добре себе си е най-доброто нещо? Дали няма да открием там нещо грозно и отблъскващо? Нали много интелигентни хора, успели да надникнат дълбоко в собствената си душа, са се отказвали от живота, отвратени от себе си? Или обратно – няма ли да се видим толкова прекрасни, че да се влюбим в себе си и да се превърнем в обект на присмех за околните?

Липсваща представа за себе си

Може би, една голяма част на бедите в съвременното общество се дължат именно на слабото или напълно липсващо себепознание. Заобиколени сме от хора, искрено убедени, че са уникални, единствени, заслужаващи всичкото възхищение и обожание на света, и съответно причиняващи големи страдания на всички със своята простотия и липса на емпатия; напълно слепи и безкритични към собствените си грешки и ограниченост. А от друга страна, пълно е и с хора, забили поглед в земята, смятащи себе си за напълно посредствени и безполезни, въпреки огромния си потенциал и възможности.

Темата е прекалено философска, но и всеки човек над 12 години поне веднъж се е замислял над нея. И всеки преминава през този процес на себепознание с променлив успех. Ние споделяме своя в предаването. Искрено.