Притчата за Блудния син и Сагата на Яков

Библията – книга със супер-линкове

Библията е библиотека със супер-линкове. Това ти дава предимството да стигнеш до неочаквана дълбочина в една история. Да пречупиш през нея жизненоважни въпроси, за да ги превъртиш през фасетките на скъпоценен камък, които отразяват различни страни на истината. За това говори и Кен Бейли – специалист по Нов Завет и познавач на близкоизточната култура. Той е написал цяла книга върху паралелите между Притчата за блудния син и сагата на Яков от кн. Битие, като е идентифицирал 51 линка между двете истории, разпределени в три категории – преки паралели, подобни елементи с важни модификации и радикални обрати.

Бащата – централна фигура

Бейли отделя доста внимание на образа на бащата. Домът на Исак и Ребека е откровено дисфункционален. Исак е решен да благослови Исав, въпреки че той нарушава Божиите инструкции и се жени за местни момичета. Ребека крои заговори зад гърба на мъжа си. Исав често изглежда незаинтересован от това, което се очаква от него. Яков мами баща си. Великото обещание, дадено на Исак и Ребека в началото на техния семеен живот, започва да се разсейва след благославянето на момчетата.

Интересно е, че Исус не споменава майката в Своята притча. Но Бейли твърди, че сцената с бягането на бащата по уличките на градчето, за да се хвърли на врата на сина си, феминизира образа на Бога. По същество Исус придава на бащата в историята както мъжки, така и женски черти. Той рисува портрет – антипод на отдалечения и безгрижен Исаак. Този баща изпитва голямо състрадание и полага немислими усилия, за да възстанови връзките със своите синове.

Трудна идентификация – Яков или Едом?

Народът на Израил и със сигурност книжниците и фарисеите се идентифицират с Яков. Те виждат неговата сага като символ на тяхното съществуване. И смятат за смъртен враг Исав, който става баща на Едом. Следователно, всички паралели с Яков водят към модела, с който учените мъже на онова време искат да бъдат припознавани. Но когато Исус разказва своята притча три в едно, той „общува“ със загубени овце, изгубени монети и блудни синове. Също така във всяка история има деветдесет и девет овце, девет монети и един брат, който уж не се нуждае от покаяние (констатация). По-малкият син Яков е моделът, с който фарисеите се идентифицират, но Исус приема малкият син за блуден. Състрадателният баща е този, който приветства „Яков“ обратно. Ако книжниците и фарисеите не приемат помирението на „Яков“, тогава по дефиниция те стават Исав или Едом, врагове на Бог и Яков.

Какво прави Исус?

Той съживява тази фундаментална история, която дава на общността нейното име и идентичност (Израил). Това е изключително сложно. Ние имаме работа с един първокласен ум, който разкрива взаимовръзките и променя историята. Наистина Исус е много смел. Неговата нова визия, ако бъде приета, ще издигне общността на едно по-високо ниво. И ние ще видим как го прави, като стигнем до края.

Следва продължение!