Промени отношението – библейско послание от от д-р Емил Гаджалов

Сър Кристофър Рен е известен като един от най-великите архитекти на Англия през 17 век. Проектира 53 църкви в Лондон, сред които и катедралата „Свети Павел“. Освен архитект той е още астроном, математик и физик. Рен е един от основателите на Британското кралско научно дружество. Научните му трудове са оценявани високо от учени като Исак Нютон и от Блез Паскал.

Когато той ръководи изграждането на великолепна катедрала в Лондон, един журналист сметнал, че ще бъде интересно да интервюира някои от работниците. Избрани са трима от тях и журналистът им задава въпроса: „Какво правите тук?“

Първият отговоря: „Дялкам камъни за 10 шилинга на ден“. Следващият казва: „Влагам по 10 часа на ден в работата тук“. А третият отговаря: „Помагам на сър Кристофър Рен да построи една от най-великите катедрали в Лондон“.

Каква огромна разлика в отношението?!

Очевидно отношението е много важно в живота на всеки. Отношението към нещата, отношението към живота, отношението към другите. Но най-вече отношението към Бога. Пастор Емил Гаджалов ще ни покаже защо това е така в краткото си библейско послание. И защо трябва наистина да променим отношението си.