Религия срещу вяра

Исус Христос и християнството – първи епизод от поредицата „Библейски курс“

В християнско училище преподавател обяснява на деца от първи клас какво е християнин. С подходящи примери и подробности описва високите стандарти и безупречно поведение и отношение на християнина към другите хора и към Бога. Когато приключва своето изложение, едно от децата вдига ръка и задава въпроса: „Господине, а ние виждали ли сме християнин?“

Логичен въпрос, който трябва да предизвика не само усмивки, заради откровената детската неподправеност. Този въпрос е провокация за размисъл и към нас самите. Като имаме предвид, че живеем в държава, в която над 80% от хората се считат за християни, дали се случва често да се срещнем с истински такива? А дали ако погледнем в огледалото ще видим там такъв?

Християнството, вярата и последиците

Ако трябва точно да опишем един християнин и възможно най-кратко, то описанието ни ще бъде свързано с неговата вяра в Исус Христос. Смисълът и същността на цялото християнство са неразделно свързани с тази личност и взаимоотношението с нея. Макар че днес се гледа на християнството като на една от поредните религии в света, това не е правилна представа.

Християнската вяра се различава. Разбира се, правим уточнението, че не всички християнски църкви и не всички християни разбират и демонстрират това различие. Затова християнството логично губи своята роля в обществото и отстъпва позициите си пред материализма и атеизма. Това е голяма загуба, защото последиците са сериозни. Виждаме ги да простират от тежка корупция в управлението на държавата, чак до влошеното възпитание на децата в семействата и училищата. С липсата на християнска вяра в едно общество, деградацията и проблемите в него стават очевидни.

От друга страна, в онези общности, където християнската вяра е начин на живот, всеки може да забележи разликата. Този, който живее според принципите на християнството, описани в Библията, се отличава ярко. Неговото поведение и отношение с другите не може да не предизвика удивление.

Кои са конкретните причини за това? Ще имате възможност да ги научите, заедно с още много други неща в поредицата „Библейски курс“. Тя е представена по един увлекателен начин от пасторите Петър Кузев и Борислав Йорданов. Слушайте първия епизод от нея, който разглежда темата за Исус Христос и християнството.