Ролите в семейството – преди и сега

Психолозите казват, че съвременното семейство преживява силна „сеизмична активност“. Разместват се пластове, стояли твърдо на мястото си в продължение на векове и почти нищо не е „както преди“. Поколението, при което ролите в семейството, правата и задълженията на всеки са били повече от ясни, е още живо. Нашите баби са се омъжили (или са ги омъжили) „когато им е дошло времето“, слушали са мъжете си, грижели са се за домакинството, раждали са деца. Нашите дядовци са се оженили „защото така трябва“, грижили са се за семейството, били са строги и не са „давали отчет“ на жените си.

Днес почти нищо от това не е останало в семейните отношения. Жените работят наравно с мъжете, понякога дори печелят повече; домакинските задължения са разпределени поравно; майки и бащи са „взаимозаменяеми“; понякога дори бащите изобщо липсват; всеки е свободен да се изразява както намери за добре и да напусне семейството, когато прецени, че то не го удовлетворява. Семейната структура стана някак „летлива“ и гъвкава, преминава от едно състояние в друго с невиждана доскоро лекота.

И все пак, ролите остават

И все пак, никой не може да заличи разликите между половете. Ние сме различни по Сътворение, по „дифолт“, така да се каже. И това различие обуславя и различните ни роли. Истинско изкуство е двамата да си разменят ролите, без това да разруши отношенията им. Дори напротив, истински успешните двойки се обогатяват от това различие, то ги прави по-щастливи и по-удовлетворени от връзката.

Хармоничното разпределение на ролите е жизнено необходимо най-вече за децата. Те имат нужда от майка и баща, от мъжки и женски модел в живота си. Инстинктивно търсят утеха и съчувствие при майките си, и закрила и подкрепа при бащите си. Ако растат без единия родител, това изкривява собствения им модел. Ако живеят в двойка, в която ролите още не са установени и се водят войни за надмощие, това пак изкривява модела им.

Изобщо, да се ожениш и да изградиш щастливо семейство днес е много по-голямо предизвикателство, отколкото е било преди години. Очакванията са по-големи, а лостовете по-малко.