Сътворението трябва да е мотивация за нас да бъдем по-добри хора – интервю с д-р Ноеми Дюран

Често мислещите хора имат въпроси за връзката религиозната вяра и научното познание. Дали те се противопоставят една на друга? Взаимоизключващи ли са? Съвместими ли са? Или допълващи се?

Християните вярват, че Бог е автор на Библията и създател на природата, така че познанието, което получаваме от тези два източника би трябвало винаги да е в хармония. Но сякаш това не е така. Или е така?

Учен вярва в Сътворението

Ноеми Дюран е доктор по биология, зоолог, изследователи и учен, който е специализирал в Европа, САЩ и извършвал проучвания в Южна Америка. Тя съвместява съвсем непринудено вярата си в Бога с научните си познания и експертиза. И не само това. Избрала е да споделя своите научни познания и връзката им с доверието ни в един Създател и Интелигентен Дизайнер, който е оставил своите следи в природата.

В кратко интервю за слушателите на Радио 3:16 Ноеми Дюран споделя за своя интерес към науката, за духовните уроци, които научава от прирадата, за личните си убеждения да вярва в Бога и да приема достоверността на Библията и още други интересни неща. (С превода за интервюто ни помага Боян Смилов.)

Д-р Дюран е известна за част от българската аудитория с един уебинар, който изнесе преди две години. Ако не сте го гледали ви препоръчваме да му обърнете внимание. В него тя е събрала изключително интересна информация от свои колеги в различни научни области и аргументи, които утвърждават връзката между вяра и наука. Споделяме тук плейлистата от YouTube с темите от уебинара „Основи на вярата и науката“.