Стълба към небето

Исус Христос и спасителният план – десети епизод на поредицата „Библейски курс“

Земята и съществуването на хората по нея са белязани от страданието, до което довежда грехът на първата човешка двойка. Навсякъде около нас и отвътре в човешката ни същност злото оставя своя жесток отпечатък. Всеки ден измират стотици хора по света и скръб изпълва сърцата на хиляди. Очите на мнозина са замрежени от сълзи и са насочени към небето. Техният вик се чува силно, подобно на думите на Петър Моканина от разказа на Йордан Йовков „По жицата“: „Боже, колко мъка има по този свят, Боже!“

Причината за всичко това е, че земята се превръща в център на бунта във вселената. Тя става щаб-квартира на сатана, който узурпира властта на човека над планетата, която Бог, неговия Създател му поверява. Всичките усилия на дявола са насочени да оспори Божията доброта и да докаже своята теза, че Бог е несправедлив. За да постигне това, той причинява бедствия и страдания на хората и ги приписва на Божието управление. Така се старае да привлече на своя страна човешките същества и да ги настрои срещу Твореца им.

Спасителният план на Бога

Има ли надежда за човека в тази безнадеждност? Бог дава отговор на този въпрос чрез онова, което прави, за да ни спаси. Той активира спасителният план, за да разреши проблема със злото и да измъкне човешката раса от ужаса и разрухата, в която попадат поради греха. Удивително е, че спасителният план е създаден много преди Сътворението. Бог не е чакал да се случи грехът, за да планира какво да направи и как да го премахне от вселената.

Слушайте предаването „Библейски курс“, за да научите нещо повече по темата от пасторите Петър Кузев и Борислав Йорданов.