Стратегията на Даниил – Как да бъдеш успешен в чужда култура?

Ако си студент или ученик и вярваш в Бога, но не само на приказки, а искаш да бъдеш верен. Ако си на ново място и всичко ти е чуждо. Ако средата е толкова разпасана, че не можеш да споделяш общите забавления – ядене и пиене. Ако вярата ти като невидима стена те отделя от другите. Как да се впишеш и да спечелиш уважение? 

Ако си емигрант, но се чувстваш като пленник. Ако си далече от всичко близко и родно. Ако си националист, а си принуден да устройваш живота си далече от дома? Как оставаш верен на своите, без да отричаш всичко чуждо, за да се чувстваш по-добре? А може би е по-лесно да станеш родоотстъпник. В крайна сметка в твоята страна нещата напоследък са толкова объркани, че има за какво да недоволстваш. 

Даниил - Как да бъдеш успешен в чужда култура

В обувките на Даниил

Много съвременни въпроси имат паралели с историята на един младеж, емигрант – не, а по-лошо – изгнаник, който става значима фигура в историята на своя народ, а даже и на две световни империи. Това е Даниил – един от големите пророци на три религии – християнството, юдаизма и исляма.

Даниил е тийнейджър, когато светът, който му е познат, става враждебен и чужд. Той е отведен далече от всичко близко и родно. И трябва да оцелее. Какво вижда, какво осъзнава и как прилага вярата си? 

Даниил – жертва на чужди грехове

Тодор Левтеров: Опитвам се да си представя Даниил, когато е взет в плен и депортиран във Вавилон. Питам се за какво си е мислил по време на пътуването. Два месеца е вървял пеша. Дали е спазвал съботата? Какви мисли са му минавали през ума? Видял ли е родителите си убити, подобно на Естир? Как е устоявал? Ако са били живи, вероятно са го запознали с Писанията. Но ако е имал само майка, дали някой друг се е грижел за него? Дали старейшините са го съветвали? Но кой каквото е правил, го е направил! Крайният резултат е, че Даниил е познавал Писанията. Той вероятно е чувал как Еремия предупреждава юдеите: „Покайте се! В противен случай Бог ще ни накаже!“ Но напразно пророкът говори – ефектът е нулев! 

И така, Даниил е отведен като пленник във Вавилон. Цар Навуходоносор избира подходящи мъже от аристокрацията, за да ги подготви за управлението на империята. Явно е имал нюх да открива хора с потенциал, за да не си губи времето и парите!

Даниил – адаптация към чужда култура

Историята на Даниил ни дава поглед върху множество сеизмични въпроси. Как да живееш вярата си като модерен човек във враждебна среда? Как да се адаптираш, без да губиш идентичността и достойнството си? Как да не се оттегляш във въображаемо гето, но да бъдеш в живия живот там, където си? Да си устойчив и да бъдеш гъвкав, когато трябва. И въобще, как да се доверяваш на Бога в условията на тотална несигурност! 

Ние имаме въпроси, но Даниил знае. Чуйте колко практична може да бъде една библейска история, когато я коментира пастор Тодор Левтеров.