Судоку на благословението

Кажѝ на Аарон и на синовете му: Така да благословите израилтяните, като им говорите:

Господ да те благослови и да те опази!
Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост!
Господ да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир!

Така да възлагат Името Ми върху израилтяните; и Аз ще ги благославям.

Числа 6:23-27

Подарък с опаковка

Това благословение е дадено на Арон и синовете му, като част от тяхното обучение за първосвещеници. Моделът е този и няма друг, за което ни говори и думата така, с която е въведено и изведено благословението.
Така да благословите….

Така да възлагат Името Ми…

И още тук откриваме, че става дума за процес – благославянето се превръща във „възлагане“. Това се постига чрез партньорството на Бог с рода на първосвещениците. Те не трябва да измислят нищо. Бог им дава всичко дума по дума – като едно Судоку на благословението.

Господ да те благослови и да те опази!
Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост!
Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!

Господ да те благослови и да те опази!

Господ да те благослови…
Първо чуваш Божия глас. Ухото вкусва словото: Какво е това? Думата е благослов. Тя е повече от форма и съдържание. Има заряд, енергия. И дори да не вибрира в теб, остава заедно с благодатта, която чака. Защото словото е благо. Кой е благ? Исус казва: Единствен Бог! И Той самият се разполага в своя благослов.

…и да те опази

Словото прониква в теб и те пази. То ти дава сигурност. В него намираш опора, здравина. То е като камък. Като канара, на която можеш да стоиш.

Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост!

Господ да осияе с лицето си над тебе…

Ти вече си чул Божия глас. Сега Той ти говори с лицето Си, което сияе. Бог се усмихва и ти показва Своето благоразположение. Защото само усмихнатото лице сияе.

…да ти покаже милост.
Кой има нужда от милост? Виновният!
Евангелията ни показват ето такава история. Носят един парализиран мъж при Исус. Но той не се моли да проходи – най-нормалното човешко желание в неговото положение. Исус му отговаря с това, което човека дълбоко и тайно иска: Прощават ти се греховете!

Бог прониква там, където често носим маска. Защото никой не може да се справи с вината сам. Тя винаги разяжда отвътре. Словото отива директно в нашата скрита част без маска, но с усмихнатото лице на Бога. Ако лицето Му беше гневно, щеше ли да се надяваме на милост?

Милостта е следствие на сиянието. То е повече от Бог да те освети или огрее. Това е Неговото изцеление.

Господ да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир!

Господ да издигне лицето си над Теб…
Ако Бог ти е дал сигурност. И ако ти си го допуснал вътре в себе си и си разбрал, че Той няма да те предаде, няма ли да бъде завинаги в с сърцето ти.

и да ти даде мир…
Усещането, че Бог те гледа, носи мир. Мирът е непостижим за човека. Ние не можем да го изговорим, защото не можем да го осмислим. Умът не го схваща, но това не му пречи да върши своята работа. Да пази мислите и сърцата ни. Мирът е част от благото на Бога, връхната точка на нашето избавление.

Ядрото на благословението

Бог е вложил Себе си, Своя глас, Своето име, Своето лице в това благословение – средната вертикала на пъзела. А в центъра на квадрата е ядрото – Бог да те осияе с лицето Си.

Какво ни показва това Божествено судоку?
Центърът е Божието лице, което сияе.
Невидимият Бог се усмихва!