благословение

Судоку на благословението – трета част

Нашето судоку е квадрат, в който е вписан един кръг – Божието лице. Тази структура ни показва, че тук е кодирано отношението Бог – човек. Как Божественото се разполага в човешкото и как човешкото дава място на Божественото? Тайнството на благословението Бог е тайнство и човекът е тайнство. Как работи тайнството на благословението? За теолога […]

Судоку на благословението – трета част Read More »

Судоку на благословението – втора част

Продължава разговора с богослова Христо Генчев.Темата отново е Судокуто на благословението (Числа 6:24-26), във формат за първосвещеници: Господ да те благослови и да те опази!Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост!Господ да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир! Судокуто на благословението е квадрат – с

Судоку на благословението – втора част Read More »

Судоку на благословението

Кажѝ на Аарон и на синовете му: Така да благословите израилтяните, като им говорите: Господ да те благослови и да те опази!Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост!Господ да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир! Така да възлагат Името Ми върху израилтяните; и Аз ще

Судоку на благословението Read More »