евангелие

Глас в Йерихон

Слепец на пътя. Като чува, че Исус минава, започва да вика: Исусе, Сине на Давид! Хората му казват да млъкне. Но той започва още по-силно да крещи.Защо не му дават да говори? Първо, винаги се намират такива социални активисти. Те неизменно застават в защита на порядките. Не му е тука мястото, господине, да викате! Не […]

Глас в Йерихон Read More »

Родният непознат

Исус се връща в Назарет – градчето на Своето детство. Той е роден в Юдея, в градецът Витлеем, но е отраснал в Галилея. Назарет е малко градче с около 500 жители.Марк, 6 глава ни казва, какво се случва там.  В града на детството Събота е. Исус говори в синагогата. Хората започват да се ослушват и

Родният непознат Read More »