Господ е там – въведение в библейската книга Езекил

Пророк Езекил е кулминацията на така наречените големи пророци на Библията, чиято подредба е един вид предобраз на служенето на Христос. От царското потекло на Исая, през пророческото служене на Еремия достигаме до първосвещеническото служене на Езекил. И, разбира се, като такова то е тясно свързано с храма. Не случайно Езекил е наричан от Бога […]

Господ е там – въведение в библейската книга Езекил Read More »