Сънят на приятелите, целувката на злодея

Ерусалим е в обятията на съня. Пасхалната луна хвърля отблясъци върху шатрите на поклонниците. Исус и учениците отиват в Гетсимания. Градината с преса за маслини, която се намира извън града. Исус обича това място. С учениците лагеруват там по време на празничната седмица. Очевидно и Юда добре познава градината, защото ще доведе полицията и тълпата […]

Сънят на приятелите, целувката на злодея Read More »