храм

Господ е там – въведение в библейската книга Езекил

Пророк Езекил е кулминацията на така наречените големи пророци на Библията, чиято подредба е един вид предобраз на служенето на Христос. От царското потекло на Исая, през пророческото служене на Еремия достигаме до първосвещеническото служене на Езекил. И, разбира се, като такова то е тясно свързано с храма. Не случайно Езекил е наричан от Бога […]

Господ е там – въведение в библейската книга Езекил Read More »

Какво да очакваме? – Месианска есхатология

Исус е в Ерусалим, където ще бъде до края на евангелието от Марк. Стихват всички спорове и дискусии със словесни престрелки и удари под кръста. Вече е краят на деня. Учителят и хората Му излизат от храма. Тогава един от учениците Му се прехласва по гледката: Виж! Какви камъни! Какви здания! Днес сме виждали изумителни

Какво да очакваме? – Месианска есхатология Read More »

Подмяната – Исус в храма

Пътуваме с Марк, който ни води към последните дни от живота на Исус. Виждаме как Спасителят влиза тържествено в Ерусалим. Язди младо осле, като цар, който идва с мир. Хората го посрещат с палмови клонки и постилат дрехите си като килим пред Него. Настроението подсказва щастлива развръзка. Но не! И влезе Исус в Ерусалим, в

Подмяната – Исус в храма Read More »