Ученикът–мечта

Група шумни жени водят своите деца при Исус. Той им се радва и ги благославя. Те се закачливи. Дърпат Го за ръкава, катерят се по коленете Му. Наоколо цари весело безгрижие и се носи детски смях. В този момент някакъв младеж се хвърля пред Исус и прекъсва пасторалната сцена със задъхан въпрос: „Как да наследя […]

Ученикът–мечта Read More »