Християнство без Христос?

Когато има преброяване, винаги се попълва графа „вероизповедание“. Според данни от последното преброяване (2021 година), около 70% от населението на България определят себе си като християни (източноправославни, католици и протестанти). Едновременно с това, около Великден същата година една медия проведе проучване сред християните доколко вярват във възкресението на Христос. Приблизително същият процент от тях отговориха […]

Християнство без Христос? Read More »