Папска криза, Ренесанс и Хуманизъм – Европа през Късното Средновековие (2 част)

Вавилонският плен на църквата (Авиньонско папство) Късното Средновековие е период, когато и римската църква преминава през много промени. Това довежда доста хора до загуба на вяра във авторитета и непогрешимостта на църквата. Първата криза е така нареченият „вавилонски плен“ който трае от 1305 до 1378 г.. През 1305 г., Филип IV от Капетингите опитва да […]

Папска криза, Ренесанс и Хуманизъм – Европа през Късното Средновековие (2 част) Read More »