Хус и Йероним: Реформацията в Бохемия

Хус и Йероним, подобно на Уиклиф преди тях, по много начини са предшественици на Реформацията. Тяхното дело раздвижва Бохемия и Европа по начин, който оставя дълбока следа на континента. Заедно те представляват изключителен екип, подобно на Лутер и Меланхтон след тях. Ян Хус е роден на 6 юли 1373 г. в Хусинец, близо до извора […]

Хус и Йероним: Реформацията в Бохемия Read More »