Исус Христос

Какво ми казваш, Господи?

Авторът е истинска сензация. Внезапно изгрява на сцената и говори смайващи неща. Освен това не казва: „Аз съм роден“, но „Аз идвам“. Хората са оставени да гадаят. Удивително е, че не е професионалист – книжник или фарисей, а обикновен работник, млад дърводелец от едно забутано градче.  О, времена! О, проповеди! Това е най-голямата проповед на […]

Какво ми казваш, Господи? Read More »

Бърз тест за вертикални отношения

по мотиви от Лука 17:5-10 Можете ли да си представите да имате слуга – орач или овчар – и да му кажете щом си дойде от нива: Ела и седни да ядеш? Няма ли вместо това да му кажете: Приготви нещо да вечерям, препаши се и ми пошетай, докато ям и пия, а ти ще

Бърз тест за вертикални отношения Read More »