коментари

Бърз тест за вертикални отношения

по мотиви от Лука 17:5-10 Можете ли да си представите да имате слуга – орач или овчар – и да му кажете щом си дойде от нива: Ела и седни да ядеш? Няма ли вместо това да му кажете: Приготви нещо да вечерям, препаши се и ми пошетай, докато ям и пия, а ти ще […]

Бърз тест за вертикални отношения Read More »

Феномени на израстването

Притчата за покорния слуга по мотиви от Лука 17:5-10 Безполезни слуги! Ние? Има ли някой, който си е мечтал да стане слуга? Съмнявам се! А това да е родителската му мечта? Още по-малко! В нашата култура – това обикновено ни отблъсква. Но никой от публиката на Исус не се притеснява от Неговата притча. Нито самите

Феномени на израстването Read More »

Реакциите срещу абсурдния закон за вероизповеданията – разговор с п-р Милен Георгиев

закон за вероизповеданията

Законите са важно и хубаво нещо, когато помагат и служат на обществото. Какво обаче става, когато законите са несправедливи и пречат на свободата на хората? Как трябва да реагираме, когато законите вместо да са полезни, задушават и отнемат основните права и свободи на личността? Протести срещу новия закон за вероизповеданията В началото на месец май

Реакциите срещу абсурдния закон за вероизповеданията – разговор с п-р Милен Георгиев Read More »