мир

Исая – библейският Шекспир

Исая е най–големият пророк на Стария Завет. Наричат го библейския Шекспир, заради богатия поетичен език и общочовешката същност на темите му. Едно от най-популярните му видения е на свят без войни. Време на мир и братство, в което от бойните оръжия ще се правят оръдия на труда. По неговите думи хората ще „изковат от мечовете […]

Исая – библейският Шекспир Read More »

Судоку на благословението

Кажѝ на Аарон и на синовете му: Така да благословите израилтяните, като им говорите: Господ да те благослови и да те опази!Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост!Господ да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир! Така да възлагат Името Ми върху израилтяните; и Аз ще

Судоку на благословението Read More »