Оценките в училище и оценките в живота – прилики и разлики

Колкото и да се пише и говори срещу образователната система, колкото и истински дефекти да има тя, може би няма родител, който да реши, че детето му няма нужда от образование. Напротив, всеки търси най-доброто училище, най-добрите учители за детето си; готов е да харчи големи суми, да се лишава от други неща, но то […]

Оценките в училище и оценките в живота – прилики и разлики Read More »