Правилна представа за себе си

„Познай себе си“ – казват древните и ни поставят неизпълнима задача. Как да „познаем себе си“, когато очите ни са обърнати навън? Никой не вижда себе си – нито физически, нито духовно. И опознаването е възможно само по косвен път. Дори огледалото показва нашия обърнат образ. Дори слухът ни лъже – това, което чуваме, докато […]

Правилна представа за себе си Read More »