Преображението на планината – събитие за избрани

Исус говори наистина странни неща. Ако въведението е такова, какво ли ще бъде събитието? Да чуем какво казва на приятелите Си: „Истина ви казвам: Има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство дошло в сила.И след шест дни Исус взе Петър, Яков и Иоан и ги заведе […]

Преображението на планината – събитие за избрани Read More »