пророчества

Исая – библейският Шекспир

Исая е най–големият пророк на Стария Завет. Наричат го библейския Шекспир, заради богатия поетичен език и общочовешката същност на темите му. Едно от най-популярните му видения е на свят без войни. Време на мир и братство, в което от бойните оръжия ще се правят оръдия на труда. По неговите думи хората ще „изковат от мечовете […]

Исая – библейският Шекспир Read More »

Апостол Тома – вярващ или варварин

апостол Тома

А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. Затова другите ученици му казаха: „Видяхме Господа“. Но той им каза: Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите и не сложа пръста си в белега от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам! (Йоан

Апостол Тома – вярващ или варварин Read More »