псалми

Код за достъп до Бога

Псалм 15 Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще живее на Твоя свят хълм? Онзи, който ходи незлобливо, който върши правда който не одумва с езика си, нито струва зло на приятеля си, нито приема да хвърли укор против ближния си, пред чиито очи е презрян безчестният; но той почита онези, които се […]

Код за достъп до Бога Read More »

Кой е Исус? – библейско послание от п-р Петър Кузев

Въпросът „Кой е Исус Христос?“ не е просто исторически. Историците са спорели и продължават да спорят относно идентичността на Исус. Но фактите са красноречиви. Историческите документи и свидетелства потвърждават много повече съществуването и божествените претенции на Исус, отколкото много други исторически личности, в чието реално съществуване никой не се съмнява. Но макар фактите да са

Кой е Исус? – библейско послание от п-р Петър Кузев Read More »

Отвъд смъртта – библейско послание от п-р Румен Матрачийски

Песните на Библията са псалми. Съдържат палитра от емоции. И много мъдрост за всички ситуации в живота. Дори за смъртта. Най-вече за смъртта. Защото какво има отвъд? Въпрос с повишена трудност, на който може да отговори само информиран с темата. А има ли такъв? Смъртта е неизвестна. Тя е неизвестното пред нас. Библията говори Благодарение

Отвъд смъртта – библейско послание от п-р Румен Матрачийски Read More »