религия

Християнство без Христос?

Когато има преброяване, винаги се попълва графа „вероизповедание“. Според данни от последното преброяване (2021 година), около 70% от населението на България определят себе си като християни (източноправославни, католици и протестанти). Едновременно с това, около Великден същата година една медия проведе проучване сред християните доколко вярват във възкресението на Христос. Приблизително същият процент от тях отговориха […]

Християнство без Христос? Read More »

Да говорим с децата за религия

Как да говорим и да говорим ли изобщо с децата си за религия? Много родители, дори вярващи, се смущават от тази тема и смятат, че разговорите за религия са работа на учителите по религия, на пасторите и свещениците в църквите. Тяхната задача е да възпитават децата си в „светските“ неща. Само че, „светските“ са пряко

Да говорим с децата за религия Read More »